NT190214-176.jpg
 

Vårt erbjudande

En ambitiös organisation är den som gör sig tillgänglig, därför är NTG alltid på tårna. Med en modern maskin- och fordonspark tar vi oss an flera typer av uppdrag, både långa och korta insatser.

 
NT190214-466.jpg

Våra tjänster

Vi tar ansvar för vår del i projektet, men vi ser även helheten. Det är vårt sätt att kvalitetssäkra leveransen. Resultatet kommer först, och vi uppnår det tillsammans.

Kärnan i verksamheten är skickliga chaufförer med ett brett utbud av maskiner och bilar. Vi utför anläggnings- och asfaltstransporter, gräv-, schakt- och planeringsarbeten samt vinterväghållning med både maskiner och plogbilar.

 

Tre olika projekt som vi är och har varit delaktiga i.


Vinterväghållning Driftområde Luleå

Kund: Svevia
Projektets art: Vinterväghållning
Period: 2015-2019
Omfattning: Ca: 60 miljoner SEK, sysselsätter ca 15-20 bilar och maskiner


Östra Länken (Årets Bygge 2018)
Kund: NCC
Projektets art: Lastbils- maskinarbeten
Period: 2015-
Omfattning: Ca 5-10 miljoner SEK per år, sysselsätter ca 5-10 bilar och maskiner


Maskinell Fastighetsskötsel
Kund: Luleå Kommun
Projektets art: Vinterväghållning samt grönyteskötsel av ca 200 kommunala fastigheter
Period: 2017-
Omfattning: Ca 15 miljoner SEK per år, sysselsätter ca 15-20 bilar och maskiner

 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan samarbeta.

Screen Shot 2019-02-26 at 1.07.29 pm.png