NT190214-800.jpg
 

Om oss

NTG startade med målet att skapa en fristående transport- och maskinförmedling som bygger långvariga samarbeten där alla led gynnas — chaufförer, entreprenörer, kunder och slutkunder. Vi bryr oss om människan i organisationen. När var och en är sin egen entreprenör, och ges tillit och ansvar, kan vi tillsammans uppnå det bästa resultatet.

Vi vet att ärlighet bygger förtroende, och förtroende bygger relationer. Vår leverans tar avstamp i ständig dialog mellan alla parter och landar i uppfyllda förväntningar. Det är att lita på.

 
VD Thomas Nilsson

VD Thomas Nilsson

Vi värnar om relationer — till varandra, till våra kunder och våra samarbetspartners. En familjär stämning som styr hur vi presterar och gör oss bättre.
 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan samarbeta.

Screen Shot 2019-02-26 at 1.07.29 pm.png