Flera typer av uppdrag

Kärnan i vår verksamhet är skickliga chaufförer med ett brett utbud av maskiner och bilar. Vi utför anläggnings- och asfaltstransporter, gräv-, schakt- och planeringsarbeten samt vinterväghållning med både maskiner och plogbilar.

 
NT190214-724.jpg

Ett riktigt samarbete

Vi startade med målet att skapa en fristående transport- och maskinförmedling som bygger långvariga samarbeten där alla led gynnas - chaufförer, entreprenörer, kunder och slutkunder.

NT190214-102.jpg

NTG och miljön

Moderna maskiner och kvalitetssäkrade rutiner skapar effektivitet och säkerhet hos medarbetare, vilket bidrar till både en trygg arbetsmiljö och ett mer hållbart nyttjande av resurser. Det är vi väldigt stolta över.

 
NT190214-752.jpg

Team NTG

Vi värnar om våra partners, och vi tar hand om människan bakom. Vi ordnar jobb, planerar projekt, och fungerar som ett kvalitetsstöd till våra chaufförer och partners. Vi kan även hjälpa till med bokföring och administration, när det behövs.

Jobba med oss

 

Nyheter

Ta del av våra senaste nyheter och projekt.

kontakt

Vi erbjuder ett större sammanhang, där du spelar en viktig roll.

Screen Shot 2019-02-26 at 1.07.29 pm.png